עצם בלתי מזוהה

האם תקרית אגם הפאלקון בקנדה הייתה מפגש מחוץ לכדור הארץ?

העד המתועד היחיד של אירוע מניטובה לא חשב כך.