זכויות אזרח

מהם המקורות של המונח 'הישאר ער'?

הביטוי שימש בהקלטה משנת 1938 של זמרת הפולק השחורה Lead Belly.