ירי בבית ספר

האם כל התוקפים בירי בבתי ספר בארה'ב היו גברים?

השאלה עלתה בעקבות הירי של בית הספר האמנה בנאשוויל.