עונש מוות

האם זו תמונה של ההוצאה להורג האחרונה בארה'ב?

האירוע היה קרקס תקשורתי ומבוכה עבור קנטקי.