טורקיה

האם התמונה הזו מציגה 'איש סל' טורקי נושא פטרון שיכור הביתה?

נראה שסבלים בטורקיה אכן נשאו פעם גברים שיכורים הביתה בסל.