תביעות ייצוגיות

האם אימייל להסדר בריאות של Scripps המזכיר את EpiqPay הוא הונאה או חוקי?

הודעת הדואר האלקטרוני הכילה את השם והמספר הזה למקרה: 'In Re: Scripps Health Data Incident Litigation, NO. 37-2021-00024103-CU-BT-CTL.'