תביעה משפטית

הסבר: דוויין 'דה רוק' ג'ונסון ותביעת החטיפה בסך 3 מיליארד דולר

רשימת הנאשמים הנזכרת במסמך בית המשפט הייתה בת 23 עמודים.