תַעֲמוּלָה

האם נציג פול גוסר קידם אתר מכחיש שואה בדוא'ל לבוחרים?

גוסאר התייחס למאמר שמקורו במאמר שפורסם על ידי כלי תקשורת ממלכתיים ברוסיה ובו גנאי את השפעתם של 'מחבלי מלחמה יהודים' באוקראינה.