תעלולים

'בדיקת איבר המין חובה' מתיחה ממשיכה לתת

חשדות התעוררו כאשר נטען כי הבדיקות האמורות יערכו על ידי אחד 'ריצ'רד דונג'.