את כל

האם מחזיקי דרכון אמריקאי יידרשו לקבל ויזה כדי להיכנס לאיחוד האירופי בשנת 2024?

ברשתות החברתיות, חלק מהמשתמשים תיארו זאת כ'סוף' של נסיעות 'ללא ויזה' עבור בעלי דרכון אמריקאי היוצאים לאירופה.