סיינפלד

האם פיטר דינקלג' היה קולו של איש השכמה בפרק 'סיינפלד' משנת 1995?

'אתה הולך לפי הקול? מה אנחנו, לווייתנים?'