סוסים

האם התמונה הזו מציגה את הסוס הגדול בהיסטוריה?

לִצְהוֹל.