שפה

אטימולוגיה של 'תג'

עד כמה עובדתית הטענה היא שמקורו של שם המשחק 'תג' לילדים הוא ראשי התיבות של 'מגע וקדימה'?