שֵׁרוּתִים

האם שירותים במטוסים משליכים פסולת בזמן טיסה?

והאם אנחנו באמת מדברים על גשם קבוע של צואה אטמוספרית?