שֶׁלֶג

האם זו תמונה אמיתית של עץ עם פני אריה?

תמונות עוצרות נשימה מתבררות לעתים קרובות כנערכות דיגיטלית.