רפובליקנים

האם האתר של ג'ורג' סנטוס הודיע ​​בטעות שהוא הושבע לבית ארה'ב?

בעיה קלה: לבית הנבחרים לא היה דובר שישבע אף אחד באותו זמן.