רחוב שומשום

כן, זה (כנראה) השם 'האמיתי' של עוגיות

כל עוד אנחנו הורסים פנטזיות של ילדות, סנטה לא אמיתי.