רֶצַח עַם

האם וויל סמית תמך ב'ניקוי אמריקה מתומכי טראמפ'?

השחקן דיבר על איסלאמופוביה באמריקה.