פרוותיות

איך פרוות נסחפה בשמועות אנטי-טרנס 'ארגז חול'

פירקנו את מקורן של שמועות חסרות בסיס לפיהן בתי ספר מתקינים ארגזים לתלמידים המזדהים כחתולים לשימוש במקום שירותים.