אפקט מנדלה

האם הלוגו של 'פרי הנול' הכיל אי פעם שפע של שפע?

למרות הטענות החזקות להיפך, החברה הכחישה אי פעם שימוש בסמל השפע העתיק הזה.