פנטניל

האם פנטניל הונח על מושבי שירותים בשירותים ציבוריים ביוני 2023?

בדקנו בעבר טענות אחרות לגבי פנטניל.