PBS

כן, האתר של NPR אומר שמימון פדרלי הוא 'חיוני' לרדיו הציבורי

השאלה צצה לאחר שטוויטר תייג את ארגון החדשות ללא מטרות רווח 'תקשורת הקשורה למדינה'.