פָּרוֹדִיָה

אוריינות תקשורת: איך אתה יכול לדעת אם פוסט הוא סאטירה/פארודיה?

פוסטים סאטיריים עלולים להטעות בצורה מפתיעה כשהם אינם מלווים בכתב ויתור ברור.