נזכרים

זכור: Cosori Air Fryers הוחזרו עקב סכנת שריפה וכוויה

חיבור חוט בטיגון האוויר עלול להתחמם יתר על המידה, להוות סכנות אש וכוויה, אמרה החברה.