נגד הפלות

האם התמונה הזו מראה את העובר מחייך ברחם של אמא?

פוסט בפייסבוק טען, 'תינוק לפני הלידה. תינוק אחרי'.