נאצים

האם זו תמונה אמיתית של שומרים עם סרטי זרוע של צלב קרס בבית המשפט שבו הוחזק טראמפ?

מפגינים אנטי-טראמפ ופרו-טראמפ התאספו בחוץ לקראת העמדתו לדיון של הנשיא לשעבר באביב 2023.

האם מחלקת החינוך של פלורידה אישרה תוכן של הכחשת אקלים המשווה בין מדעי האקלים לנאציזם?

המחלקה 'קבעה את החומר' מ- PragerU Kids 'מתאים לסטנדרטים האזרחיים והממשלתיים המתוקנים של פלורידה'.