מים

לקנדה יש ​​יותר אגמים מכל שאר המדינות ביחד?

חמשת האגמים הגדולים, העוברים על גבול ארה'ב-קנדה, מכילים 18% ממי האגם המתוקים בעולם בלבד.