מוסלמים

האם רושדי אמר 'מוסלמים שלווים לא חשובים' כי הוא הותקף על ידי 'רק מוסלמי אחד'?

הסופר סלמן רושדי נדקר על הבמה באוגוסט 2022 ובילה שבועות בבית חולים.