מורים

האם מורה חילק מחדש את ארוחות הצהריים של תלמידים לבנים כדי לקדם שוויון?

מי שעשה את הסרטון אמר שזו פרודיה.