מסים

האם הרפובליקנים בטקסס רוצים להפחית מס לזוגות סטרייטים?

החוק המוצע, אם יעבור, יחול רק על זוגות סטרייטים שמעולם לא נישאו קודם לכן.