ממתק

האם הפרסומת הזו של Sour Patch Kids אמיתית?

היו שפירשו זאת כדחיפה לאחור נגד 'פרסום התעורר'.

האם הקשר של ריס מפסיק עם השוקולד של הרשי נובע מ'התעוררות'?

קטע סאטירה שותף ללא כתב הוויתור.

האם 'אנחנו שמים בהצטיינות בתוך M&M's' היה מודעה אמיתית?

תמונה ויראלית הציגה מצג שווא של קמפיין פרסומי המשמש להשקת קו חדש של M&M's ב-2017.