מל גיבסון

ראיון למל גיבסון משנת 1998 הולך ויראלי עם שחרור 'צליל החופש'

תמללנו את החלקים הרלוונטיים מהערותיו המלאות של גיבסון כדי לספק הבנה מלאה יותר של מחשבותיו.

מל גיבסון חושף את 'הפעולה המפוקפקת' של אופרה ווינפרי עבור 'הוליווד עלית'?

סרטון יוטיוב שהיה פוטנציאלי שנצפה עשרות מיליוני פעמים טען כי גיבסון חשף את קשריו של ווינפרי לפעילות פלילית.