מִכלָלָה

האם הגיהינום אנדותרמי או אקסותרמי?

אגדה: סטודנט מעלה הוכחה חכמה לגבי התכונות הפיזיות של הגיהינום.

בעיית המתמטיקה הבלתי פתירה

תלמיד טעה בדוגמאות לבעיות מתמטיות שלא נפתרו למטלות בית ופתר אותן.