מחשבים

קמפיין 'אין דת' בפייסבוק

שמועה: פייסבוק אוסרת על כל הפוסטים המביעים אמונות דתיות.

האם נגיף שומר המסך של צפרדעים של Budweiser היה איום?

מידע על אזהרת נגיף המחשב 'שומר מסך' Budweiser Frogs.