לונדון

האם אוטובוס דו-קומתי קפץ פעם את הפער בזמן שגשר הטאואר של לונדון עמד?

מעשיו של אלברט גינטר בדצמבר 1952 זיכו אותו במעמד גיבור בקרב האוכלוסייה הלונדונית.