לוחות שנה

הזמן הזה 30 בפברואר היה תאריך אמיתי בלוח השנה

אם נולדתם ביום מעובר ומוצאים שזה מחמיר, דמיינו שנולדתם ביום שאחר כך חדל להתקיים לחלוטין.