לובי תחביב

האם הסיבה שבלולית התחביב לא משתמשת בקודי בר כי הם 'סימן החיה'?

באתר האינטרנט של Hobby Lobby נכתב, 'שקלנו לסרוק את הרישום שלנו, אבל לא מרגישים שזה מתאים לנו בשלב זה.'