כּוֹהֶל

האם המילה 'הנגאובר' נגזרה ממלחים שיכורים שישנים על חבלים?

המילה נמצאת במחזור מאז 1894.