Jfk

האם JFK אמר שניתן להפקיד את האמריקאים ב'עובדות לא נעימות'?

מצאנו פוסטים שונים במדיה החברתית על הציטוט במהלך השנים האחרונות.