חיים ימיים

מה זה 'יצור הים העמוק המשתמר הלא מזוהה' הזה?

מה, אתה לא מכיר ג'לי מסרק בבטן כשאתה רואה כזה? גם אנחנו לא.