הומואים

האם חשבון Bud Light Beer צייץ שהוא שונא הומואים וטרנסים?

החברה הייתה בחדשות בזמן האחרון.