המתת חסד

האם אמן עיצב 'תחתית המתת חסד' להרג נוסעים?

'זו נסיעה אל המוות.'