חלב

מדוע לקנקני חלב יש חריצים מעגליים?

ל'קופץ' אין שום קשר לזה.