הַצבָּעָה

האם 10 מיליון פתקי הצבעה בדואר 'אבדו' במהלך קדנציות הביניים של קליפורניה 2022?

הקבוצה המשפטית בנושא אינטרס ציבורי דוחפת את אותן טענות מטעות כבר שנים.