האומות המאוחדות

האם 'אג'נדה של האו'ם 21/2030' המציעה 'סוף יחידה משפחתית' ו'ילדים שגדלו בממשלה' אמיתית?

תיאוריות קונספירציה לגבי 'אג'נדה של האו'ם 21/2030' לכאורה נמצאות באינטרנט כבר שנים.