העתק הדבק

שימו לב להודעות 'Copypasta' האלה בפייסבוק

לא רק פייסבוק היא המקור לטקסטים רבים של העתקה והדבקה, אלא גם הנושא. הנה כמה שבדקנו עובדות.