האפוטרופוס

האם זהו סיפור של גרדיאן אמיתי שכותרתו 'אגרוף זה המין האוראלי החדש'?

היזהרו מתמונות ערוכות של כותרות עם שפה מינית גרפית.