GOP

DeSantis Deepfake מדמיין קמפיין נשיאותי לשנת 2024 על רקע כתב האישום של טראמפ

גם מושל פלורידה לא אמר 'שלום הידרה!'

האם ביידן מעלה תשלומי משכנתא לאנשים עם אשראי טוב?

לדברי המבקרים, ההעלאות יסייעו 'לשלם את החשבון עבור לווי משכנתאות בסיכון גבוה עם ציוני אשראי נמוכים יותר'.

האם GOP הצביע להעלות את תקרת החוב 3 פעמים ללא תנאים מוקדמים בתקופת טראמפ?

הדמוקרטים בכו רע כאשר הרפובליקנים בבית הנבחרים העבירו הצעת חוק בשנת 2023 המחייבת טריליוני דולרים בקיצוץ בהוצאות יחד עם העלאת תקרת החוב.

האם יו'ר RNC, רונה מקדניאל, אמרה כי ברירת מחדל אפשרית 'מבשרת טוב מאוד' עבור שדה GOP?

מקדניאל הציע כי 'ההסכמה הנמוכה' של ביידן אינה של נשיא 'שהעם האמריקני מרגיש שהוא עושה עבודה טובה בשמם'.