גַרעִינִי

האם השתמשו בקרקע לפרויקט מנהטן שאוכלסו בעבר על ידי היספנים שנאלצו לצאת?

חלק מבעלי הבית לא קיבלו פיצוי על אובדנם כאשר אופנהיימר וצוות המדענים שלו עברו לאדמתם.