ג'ון ויין

האם תמונה ויראלית של ג'ון וויין במכנסיים קצרים ובכובע בוקרים אמיתית?

אופנות משתנות.